Tréningjeink általános iskolásoknak

 

Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási évfolyamos tréningek

 

Az Alapítvány trénerei évfolyamokra szabott pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tréningeket tartanak egyedi, speciális módszerek és a legmodernebb eszközök segítségével. Az inspiratív pedagógiára és az interaktív tábla használatára épülő élményközpontú tréningek az O.K. Központban kapnak helyet, amely Közép-Európában egyedülálló oktatóközpontként működik 2012-től. A Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási évfolyamos tréningek az általános iskola 2. évfolyamától egészen a 8. évfolyamig érhetők el a diákok számára. Az évfolyamok igényeire és a gyerekek életkori sajátosságaira szabott tréningek tartalmilag egymásra épülnek, ugyanakkor átjárhatók, kombinálhatók egymással.

Évfolyamos tréningek időkeretei:

2. évfolyam     2 órás

3. évfolyam     2 órás

4. évfolyam     4,5 órás

5. évfolyam     4,5 órás

6. évfolyam     4,5 órás

7. évfolyam     4,5 órás

8. évfolyam     4,5 órás

 

A pénz evolúciója tréning

 

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő játékos tréning során a pénz kialakulásával és fejlődéstörténetével, a pénz értékével és tulajdonságaival valamint a bankok működésével ismerkednek a diákok.

A program 5-8. osztályos diákok számára elérhető, minimum 10, maximum 15 fős csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon. A tréning hossza 4,5 óra.

 

Tréningjeink középiskolásoknak

 

9. évfolyam

 

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • Alapvető pénzügyi tájékozódás, ismeretszerzés és bővítés 
 • Az értékek hierarchiája, változása, viszonylagossága, a pénz funkciói a saját életünkben
 • A pénzzel kapcsolatos érzelmek tisztázása, attitűdök feltárása („Amit ismerünk, attól nem félünk!”)
 • Zsebpénz és zsebpénzkezelés, sikeres pénzkezelési stratégiák
 • Sikerorientált és kudarckerülő magatartás a pénzügyekben, a kudarcélmények feldolgozása
 • Spórolási tippek, megtakarítási alapismeretek

 

Leírás: A tréning során megismertetjük a diákokat az ember életében iránytűként szolgáló alapértékekkel (pl. egészség, szeretet, siker, hatalom, stb.), és egy szórakoztató gyakorlati elem segítségével (árverés) mutatjuk be az értékek közti választási lehetőségeket és az értékek eseti fontossági sorrendjét. A tréning további részében ezen értékeken keresztül ismerkednek meg a gyerekek saját pénzzel kapcsolatos érzelmeikkel és az azt övező, esetleg téves sztereotípiákkal is. A program rávilágít a pénzügyi sikeresség ismérveire és azokra az emberi tulajdonságokra, amelyek valakit pénzügyileg sikeressé tehetnek. A zsebpénzkezelésen keresztül megismerkedünk a kiadás-bevétel közti összefüggésekkel, valamint a takarékosság kiemelkedő szerepével. Ezzel párhuzamban spórolási és megtakarítási tippeket sajátítanak el a résztvevők.

 

10. évfolyam

 Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:  

 • Pénzügyi tudatosság a mindennapokban 
 • Öngondoskodás, pénzügyi tervezés rövid-, közép- és hosszútávon
 • Pénzügyi személyiségvonások - komfortzóna és kockázatvállalás
 • Hálózatok a pénzügyek világában
 • Pénzügyi megoldások - a lehetőségek feltérképezése, termékismeret
 • A kockázatok lehetőségei, veszélyei - a pénzügyi szemlélet kockázatalapú megközelítése

 Leírás: A program kezdetén a diákok megismerkednek a gazdaság szempontjából a magyar társadalmat érintő legsúlyosabb, elsősorban demográfiai jellegű problémákkal, a népesség megoszlásával, az eltartók és eltartottak közti arányokkal, és arányeltolódással, illetve mindezeknek a jövőben várható negatív hatásaival. E témakör keretében a legfrissebb kutatásokon keresztül mutatjuk be a diákok számára a pénzügyi öngondoskodás kiemelt szerepét és jövőbeni fontosságát. A tréning további részében egy "virtuális fesztivál" során megismerkednek a pénzügyi komfortzóna fogalmával, annak lehetséges változásával és az e változásra történő felkészüléssel. A diákok a valós és virtuális hálózatok világába nyerhetnek bepillantást, majd bemutatásra kerül néhány komolyabb pénzügyi és befektetési termék(pl. értékpapírok, biztosítások, tőzsde, stb.), melyekkel az életük során várhatóan találkozni fognak. A modult egy szórakoztató gyakorlat zárja (Darts vagy Célba dobó), mely rávilágít a pénzügyi kockázatvállalás, a rossz pénzügyi döntések elkerülésének és a tudatos befektetési tervek fontosságára.

 

11. évfolyam

 Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök: 

 • Célképzés, szervezés, tervezés 
 • Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete
 • Gazdasági és munkaerő-piaci alapismeretek
 • Családi költségvetés készítése, pénzügyi tervezés 
 • Banki és pénzügyi termékek bemutatása
 • Vállalkozások felépítése és üzemeltetése

 

Leírás: A modul a vágyak és célok közti gyakran fennálló diszharmónia megbeszélésével és az ebből eredő negatív hatások kivédésének megtanításával indul. Ezt követően a diákokat megismertetjük az ún. céltérkép alkalmazásával, ahol a vágyak létrejöttétől azok megvalósításáig nyújtunk elméleti segítséget. A céltérképpel párhuzamban megjelennek a hazai demográfiai és nyugdíjhelyzet egyre súlyosbodó problémái, és ehhez kapcsolódóan a pénzügyi tervezés fontossága, mely átvezeti a csoportot a konkrét pénzügyi termékek gyakorlati alkalmazásához. Egy képzeletbeli utazás során a diákoknak meg kell határozniuk költségtípusokat és ezekhez kell rendelniük a megfelelő banki termékeket. Bemutatjuk a makrogazdaság főbb piacait, ezt követően pedig munkaerő-piaci ismeretek kerülnek terítékre (munkáltatók, munkavállalók, kompetenciák, stb.). A modul további részében a diákok önmaguk tervezhetik meg egy négytagú család havi költségvetését, a tréning zárásaként pedig lehetőségük nyílik kiscsoportos munkában egy virtuális vállalkozás megalapítására, stratégiai tervezésre és egy fiktív termék gyártására versenypiaci keretek közt.

 

12. évfolyam

 Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök: 

 • Hitellel kapcsolatos alapismeretek
 • Munkavállalás, munkaügyi ismeretek idehaza és az Európai Unió területén
 • Alapvető befektetési ismeretek 
 • Pénzügyi tervezés és döntéshozás
 • Vállalkozási alapismeretek és vállalati működési modellek

 Leírás: A 12. évfolyamos diákok számára készített modulunk fejlesztése során azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a hamarosan bekövetkező, új életszakasz-mérföldkő (továbbtanulás/munkakezdés) elérésekor nagyobb gazdasági rálátással rendelkezzenek a program résztvevői. 
A tréning során a hangsúly a tapasztalati úton való tanuláson, mások hibáinak felismerésén, majd a hibák elkerülésén van. A diákok különböző pénzügyi megoldásokkal valamint az ezekkel összefüggő pénzügyi döntéshelyzetekkel ismerkedhetnek meg. A képzés utolsó harmadának záró gyakorlata immár kifejezetten a valós gazdálkodás bonyolult modelljét tárja fel. Ebben a stratégiaalkotástól indulva a pénzügyi tervezésen keresztül a változó körülmények közepett való helytállás, a felelős irányítás és végrehajtás kérdésköre is megjelenik. A 12. évfolyam számára kínált modulunk tehát összegzi az előző három évfolyam anyagát, hogy azokra építve illetve tovább mutatva adjon empirikus és elméleti ismereteket a jövő küszöbén álló nemzedéknek. 

 

A pénz evolúciója

(Korosztálytól független anyag, a középiskolásokon kívül különösen ajánlható az általános iskolásoknak és az alapvető gazdasági ismeretek iránt érdeklődőknek is)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök: 

 • A pénz kialakulása és fejlődéstörténete (cserekereskedelem, árupénz, fémpénz, papírpénz, pénzhelyettesítők)
 • A pénz értéke és tulajdonságai
 • A megtakarítások értéke és tartóssága, a pénz mint felhalmozási lehetőség
 • A bankok működése
 • A jövő fizetőeszközei – a jelen tendenciái

 

Tematikus tréningek

 

Környezetgazdálkodás és üzlet 

(Elsősorban a 17-18 éves korosztálynak ajánlott)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök: 

 • Az értékek relativititása
 • A környezettel kapcsolatos alapvető fogalmak tisztázása
 • A környezet szennyezése és kihasználása, az erőforrások végessége és a megújuló energiaforrások szerepe
 • A beruházások, fejlesztések hatásai az épített és természeti környezetre, valamint a környezetvédelem mindenhatósága és a gazdasági fejlődésben való lemaradás lehetősége
 • Az ingatlanfejlesztés társadalmi szempontjai
 • A fenntartható fejlődés – a környezettel való megfelelő gazdálkodás, vagyis a gazdasági eredményesség és a környezet védelmének megfelelő aránya
 • Ökológiai lábnyom és biokapacitás

 

Média és üzlet

(Korosztálytól független anyag, a középiskolásokon kívül különösen ajánlható a kommunikáció, a reklámszakma és a marketing világa iránt érdeklődők számára is)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök: 

 • A kommunikáció fejlődéstörténete, a kommunikációs csatornák
 • Média és társadalom – a tájékoztatás fogyasztói
 • A reklámok világa
 • Presztízsérték, fogyasztói magatartás
 • Médiapiac 
 • A statisztikai adatok szerepe a mérésben és a piaci érték meghatározásában

 

Sport és üzlet 

(Korosztálytól független anyag, a középiskolásokon kívül különösen ajánlható sportolók, a sport világa iránt érdeklődők számára is)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök: 

 • A gazdaság és a sport összefüggései
 • Értékek a sportban (fogyasztói, résztvevői, stb.)
 • Sztárok, szupersztárok, brand, márkaérték – miért jó mindez a szponzoroknak?
 • Sportklubok bevételi forrásai és üzleti-működési modelljei
 • Gazdálkodás a sport világában
 • Sportsiker és üzleti siker 

 

Üzlet és siker I.

(Elsősorban a 16 éves korosztálynál idősebbeknek javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök:

 • A sikerhez vezető út lépcsőfokai, sikeroptimalizálás szervezeti és egyéni szinten
 • Szervezeti sikerpiramis
 • Sűrű fillér - a pénzügyi "apró lépések" technikái
 • Pénzügyi mutatók (bevétel, kiadás, profit)
 • Üzleti tervezésnél használt mutatók
 • Üzleti sikerzónák fázisai

Leírás:

Az Üzlet és siker I. modulban első körben a sikerhez vezető utak bemutatása történik, több valós példán (sportolók, multik, egyéni vállalkozók, világmárkák stb.) keresztül, majd a szervezeti sikerpiramis elemeiről is lehull a lepel. A pénzügyi mutatók is górcső alá kerülnek, amelyek elengedhetetlen részei az üzleti életnek és ezzel érdemes minél korábban megismerkedni, mert párhuzamba állítható az egyéni gazdálkodásunkkal is. A sikerzónák témakörével zárul a program, ahol bemutatásra kerül a sikeroptimalizálás és három új üzleti fogalom, mely az innováció, rentabilitás és a profitabilitás.

 

Üzlet és siker II.

(Elsősorban 16-17 éves korosztálytól felfelé javasolt, továbbá üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartam: 4,5 óra

Témakörök:

 • Az átalakuló gazdasági környezet hatása
 • A jövő piaci lehetőségei
 • Egy cég vezetésének komplex feladatköre
 • A sikert felépítő elemek aránya
 • Vezetői kompetenciarendszer
 • Konkrét befektetési lehetőségek, tőkeműveletek

Leírás:

Az Üzlet és siker II. modul a sikeres üzlethez és a sikeres cégvezetéshez vezető út elmélete és gyakorlata. A XXI. század első évtizedében a cégek, vállalkozások piaca, elsősorban a rohamosan fejlődő technológia, valamint a 2008 óta, hosszabb-rövidebb megszakításokkal tartó gazdasági világválság hatására jelentősen átalakult. Az újonnan induló cégeknek pedig új kihívásokkal kell szembenézniük a gyorsan változó világban. Ehhez nyújt segítséget a diákok számára az Üzlet és siker II. elnevezésű tréningprogramunk.

 

Trend, divat és üzlet

(Elsősorban 16-17 éves korosztálytól felfelé javasolt, továbbá üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • A trend, a divat és az üzlet kapcsolata
 • Piacformáló trendek – trendek a piacon
 • A trendek üzleti szempontjai
 • Trend, divat és üzlet – fenntartható verseny

Leírás:

A trend, a divat és üzlet kapcsolatának vizsgálata rávilágítja a diákokat a trendek felismerésének fontosságára, illetve ennek az egyéni és családi fogyasztásra, gazdálkodásra ható jelentőségére a mindennapok során. A középiskolás korosztály számára rendkívül kedvelt a trend és divat témája, ezért is ajánljuk ezt a tréninget. A programban a tréner a tőzsdei trendgörbéken keresztül a közösségi oldalak piaci részesedésén át mutatja be az üzleti szempontokat, de követőkről, öltözködésről, videoklipekről, vagy éppen termék életgörbékről is szó esik.

 

Groupama Aréna mini-tréning

Modul időtartama: 2 óra

Témakörök: 

 • Aréna bejárás
 • Az Aréna létrejöttének, működtetésének pénzügyi háttere
 • A többfunkciós sportlétesítmény bemutatása
 • Csapatmunka, a profi tervezés és szervezés gyakorlata és fontossága a sportmenedzsmentben
 • Szponzorációs lehetőségek a sportban és azok gyakorlati alkalmazása

Leírás:

A kétórás program során a részt vevő diákok megismerkedhetnek a Groupama Aréna létrehozásának folyamatával. Bemutatjuk, hogy milyen üzleti és financiális háttér kell az intézmény napi szintű működtetéséhez, és az sem marad titok, hogy vajon hány szelet csokit vásárolhatnánk a stadion előtt álló sas szobor árából. A "Mezcsere" gyakorlatban rámutatunk a sportsikerek mögötti csapatmunka fontosságára, majd a diákok egy különleges szituációs játék során megismerkednek a szponzoráció kiemelt szerepével a profi sportban. A tréninget egy exkluzív látogatás zárja az OTP Bank által bérelt ún. Sky Boxban, ahol a létesítmény egyéb, elsősorban reprezentatív, valamint üzleti funkcióit ismerhetik meg a fiatalok. A program végén a résztvevőknek lehetősége nyílik a Fradi Múzeum megtekintésére.