OTP Fáy András Alapítvány Fáy András
Közhasznúsági jelentés Kuratórium
Közbeszerzés Kapcsolat

OTP Fáy András Alapítvány

Alapítvány > OTP Fáy András Alapítvány

Fáy András szellemisége és az OTP Fáy András Alapítvány napi tevékenységének szinergiája

 

A névadó Fáy András munkássága úgy összegezhető a legjobban a XXI. századi Magyarország számára, hogy
- sokrétű tudású és felkészültségű emberekre van szüksége Magyarországnak,
- tudatos felnőttekre van szüksége a családoknak, a jövő generációinak.

Ennek megfelelően az OTP Fáy András Alapítványnak nem csak az a célja, hogy újszerű és érdekes ismeretanyagot adjon át a középiskolásoknak, hanem az is, hogy ezt a tudást hátrányos helyzetű és elmaradottabb régiókba éppen úgy eljuttassa, mint a nagyvárosokba.

 

Mecénási tevékenységünk az Alapítvány 1992. évi megalakítása óta folyamatos. Egy 2004-ben hozott kuratóriumi döntés értelmében mecenatúra tevékenységünk szinte teljes egészében előre tervezett módon, szakmai programok keretében bonyolódik.

Jelenleg a legjelentősebb adományozási akciónk az hatodik éve futó könyvtárfejlesztési programunk, amelyet évről évre megújítunk és folyamatosan bővítünk. 2012-ben 100 iskola kapott egyenként 180 000 Ft értékű könyv és CD vagy DVD adományt, elektronikus tartalmakat (e-könyvolvasót). Ezzel elértük a projekt meghirdetésének hatodik évében a közel 120 M Ft-os támogatási összeget.

Mecénás tevékenységünk az adományozáson túl a kapcsolati hálónk bővítését, minél több középiskola és középiskolás diák ingyenes szakmai programjainkhoz való közelítését és kötődését is célozzák.

 

Szakmai munkánk egyik alappillére, hogy az Alapítvány 2003 óta napi ügyfélszolgálati tevékenység (telefonon és Interneten keresztül) során cca. 1200 magyarországi középiskolával tart fent folyamatos kapcsolatot.

Szakmai programjaink kifejezetten a pályaválasztásra és a felnőtt kort célzó életviteli, életvezetési és gazdálkodási ismeretek átadására és megtanítására fókuszálnak, illetve olyan tevékenységekre, amelyek segítik bejutásunkat az intézményekbe, ez által oktatási és nevelési tevékenységünket eljuttatni a középiskolákba. Ezeknek a programoknak direkt és indirekt eszközeit is megbízott szakembereink fejlesztik és állítják elő a célcsoportok (elsősorban diákok és középiskolák tanárai) elvárásaihoz igazítva és a megtapasztalt társadalmi hiányosságoknak megfelelően.

Az eszközök közé tartoznak tananyagok, képzési metodikák, tréningek, tankönyvek, tudástárak, adatbázisok és sok minden egyéb, amit a napi munkánk során használunk.

 

Az Alapítvány számára az innováció a napi tevékenység két fontos területén egyaránt megvalósul. Egyrészt folyamatosan dolgozik azon, hogy a túlmediatizált világban hogyan érhetők el, szólíthatók meg leghatékonyabban a diákok. Ehhez készít online és offline eszközöket, ehhez szervezünk helyhez kötött és mobil programokat. Másrészt folyamatosan figyeljük a nemzetközi trendeket, szakmai anyagainkat, tananyagainkat állandóan fejlesztjük, bővítjük. Ehhez a munkához pályáztatás útján vagy jelentős szakmai referenciák alapján keresünk szakértőket és munkatársakat.

 

Az Alapítvány szakmai tevékenysége évről-évre fejlődve, szakemberek ajánlása és a Kuratórium által megvitatva és jóváhagyva valósul meg. Az éves munka többségében az előző év szakmai tevékenységére építve tematikusan - azt kiegészítve és továbbfejlesztve - megy végbe.

Ezzel a folyamatos építkezéssel értük el, hogy az Alapítvány tevékenysége pontosan igazodik a társadalmi (ezen belül a kijelölt célcsoportok) elvárásaihoz.

 


Az Alapítvány története röviden - Kiemelkedő projektek bemutatása

 

Az OTP Fáy András Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy a fiatalok számára színes programokat nyújtson, segítse őket támogató tevékenységével. Az Alapítvány közel 10 évig évi egy-egy pályázat keretében valósította meg a fenti célt, azonban 2003-ban új kuratóriumot (Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA korábbi elnökének vezetésével) választott, amely irányító testület jelentősen átalakította és megújította a korábbi tevékenységet - új irányokat, célokat, fejlesztési nyomvonalakat és célcsoportokat jelölt ki. Tevékenységének fókuszába azok a középiskolások kerültek, kik a tapasztalatok szerint igencsak elhanyagoltak voltak tudásalapú támogatások tekintetében. Ugyanakkor az új szakmai vezetés új célt tűzött ki az Alapítvány működtetői számára: a fiatalok pénzügyi-gazdasági ismereteinek növelésében kell az Alapítványnak szerepet vállalnia.

Az OTP Fáy András Alapítvány - az előzőekből adódóan - 2004 óta intenzíven foglalkozik pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációval. Ekkor dolgozta ki Alapok Program elnevezésű, diákoknak szóló tréningjét, mely az elmúlt évek során egy önálló, speciális gazdasági, életvezetési és karrier ismereteket nyújtó képzés volt középiskolás végzős diákok számára. Országos elérhetőségét - minden évben más-más megyére kiírt - pályázatával és a program ingyenes szolgáltatásával biztosította.

Bár a résztvevők számára az élményekkel teli interaktív képzés közkedvelt volt, nagyobb tömeget elérő edukációs céljának és a diákképzés eredményességének fokozására 2008-ban készítette elő és akkreditáltatta az Alapok Program felnőttképzési tréningjét. Ennek keretében 2009-től középiskolai pedagógusokat oktatott, melynek köszönhetően nem csak a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási témakörökhöz kapcsolódó tudásanyag kerül átadásra, hanem a tréning módszertanának elemeit is elsajátították (sőt ezek elsajátítása a siker kulcsa! - „a tanárból tréner lesz"), azaz a tanárok az együttműködésen alapuló képzéstechnikákat is megismerték. Így a diákoknak szóló programot az ez utóbbi képzésen részt vevő tanárok is oktathatták.

Időközben az Alapok több esetben „frissítésen" esett át, melyet a törvényi változások, illetve az új eszközök használata indokolt, azonban a 2011/2012-es tanévben teljesen megújult.

2012-ben a tanárokat célzó program akkreditációja lejár, így az Alapítvány egy hatékonyabb utat választott a tanárok eléréséhez: a tanár-továbbképzést. Ebben lett partnere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (ELTE PPK), amely beépíti tanrendjébe az Alapok Program tudásanyagán alapuló képzését, és a 2012/2013-as tanévben elindítja a kétéves, gazdasági és gazdálkodási ismereteket is nyújtó Pedagógusi Szakvizsgát.

 

Az Alapítvány 2010. január 15-én indította útjára a mileszel.hu website-ot és az ahhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatásait. Ezen szakmai tevékenység a pályaorientáció - pályaválasztás - munkavállalás - önmenedzselés témakörét körbejáró, főként középiskolásokat segítő portál, amely különböző pályaorientációs teszteket nyújt a célcsoport számára. A teszteken túl a portál lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók egy speciális csatornán kérdéseket tehessenek fel a pályaválasztási tanácsadónak, aki ugyanitt megválaszolja azokat.

Az online tanácsadáson kívül a mileszel.hu tanácsadói folyamatosan járják az iskolákat és rendezvényeket.

A honlapon továbbá olyan eszközök is megtalálhatóak, amelyek a napi informálódást biztosítják a pályaválasztás - pályaorientáció - munkavállalás témakörében, de az érdeklődők letölthetnek az önmenedzseléshez elengedhetetlen önéletrajz- és motivációs levélmintákat is, valamint ezeket el is jutathatják tanácsadónkhoz, aki segítséget nyújt azok profi kitöltéséhez.

A mileszel.hu oldal látogatottsági számai önmagában is kiemelkedőek, bár tudomásul kell venni, hogy az oldal működése alapvetően egy időszakra koncentrálódik: december-február közötti időszak (de ezen perióduson kívül is minden szolgáltatása folyamatosan működik, bár a látogatók kisebb intenzitással keresik fel). Az év további részében a szolgáltatás a személyes interakciókra épít tréningek, személyes tanácsadások keretében.

 

Az elmúlt években több fesztiválon (Diákújságírók Médiafesztiválja, EFOTT, Volt és Campus Fesztivál) képviseltette magát az Alapítvány. A megjelenés elsődleges célja a személyes tanácsadás volt, melynek keretében különböző szakmai, pályaválasztással kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Az Alapítvány standjának program kínálatát színesítették a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló események pl.: kézműves tevékenység, stand up comedy show-k, divatbemutatók, melyek jelentősen hozzájárultak a résztvevők érdeklődésének felkeltéséhez.

Az Alapítvány kiállítóként vett részt a 2010, 2011 és 2012 januárjában az EDUCATIO kiállítson, mely megfelelő lehetőséget biztosított a jelen projekt keretében megvalósítani kívánt célok tesztelésére, az igénybe vehető szolgáltatások iránti igény felmérésére. A rendezvényen résztvevő kiállítóktól eltérőn, az alapítvány nem csupán továbbtanulással, munkavállalással kapcsolatos lehetőségeket ismertetett, hanem olyan szolgáltatásokat kínált a fiatalok számára, mely által megismerhetik önmagukat, jövőképüket illetően információt szerezhetnek. A látogatók részéről tanúsított pozitív fogadtatás felülmúlta a várakozásokat, az esemény ideje alatt csak 2011-ben (2 nap) 7.500 önismereti teszt került kitöltésre és közel 10.000 kontaktus jött létre, mely alátámasztja az alapítványi szolgáltatások fejlesztésének szükségességét.

A fesztiválokon való sikeres, nagy érdeklődést eredményező részvételre alapozva roadshow-k megrendezése által kívánja a szervezet továbbfejleszteni ezt az elérési eszközt, mely által számos rendezvényen (pl.: fesztiválokon, szórakozóhelyeken, iskolai- és szakrendezvényeken) való megjelenésre és ezzel együtt széleskörű személyes kapcsolatteremtésre nyílik lehetőség.

 

Az OTP Fáy András Alapítvány 2010 októberében indította el Tudásfeltöltés programját és az ahhoz tartozó új tudományos honlapját a www.tudasfeltoltes.hu címen. Ezzel mára több száz tudományos kisfilmet juttat el az érdeklődő iskolákhoz, tanárokhoz és diákokhoz.

Az OTP Fáy András Alapítvány - mint az a leírásokból kiderül - egyéb projektjein keresztül már évek óta segítette a középiskolás korosztályt, illetve a középiskolák és tanáraik munkáját. Tapasztalataik azt mutatták, hogy az iskoláknak egyre kevesebb lehetőségük van látványos kísérleteket bemutatni diákjaik számára, valamint igazán elmélyedni egy-egy tudományág finomabb részleteiben. Ezeket a tényeket felismerve indította útjára az Alapítvány Tudásfeltöltés programját, amelynek célja egyrészt a tanárok munkájának segítése, másrészt a fiatalok tájékozódásának segítése, amely akár abban is befolyásolhatja őket, hogy esetlegesen tudományos pályát válasszanak a későbbiek során.

A honlapon jelenleg több mint 300 film található, de ezek folyamatosan bővülnek, mivel a fiataloknak is lehetőséget biztosít tudományos kisfilmek feltöltésére (legutóbb 2012 tavaszán országos vetélkedő útján). A filmek között található több fizika-, kémia-, történelem-, régészet-, irodalom, matematika témájú, de találhatóak kisfilmek nanotechnikáról, űrkutatásról, orvosi tudományokról, atomfizikáról is, melyek nemcsak egyfajta pillanatképet nyújtanak, hanem arra is hivatottak, hogy bizonyos szakmák felé kacsingató gyerekek teljesebb képet kapjanak arról, hogy azok valójában mit is takarhatnak. A honlap minden informatikai eszközről elérhető, az okostelefontól kezdve az interaktív tábláig.

A projekt együttműködő szakmai partnerének a Dr. Fábri György nevével fémjelzett csapatot sikerült bevonni, akik azóta is aktívan segítik a programot szakmai tudásukkal, így a látványos tudománynapok szervezésében vagy a tudományos versenyek lebonyolításában is. Ezen együttműködésnek köszönhetően a Tudásnapok program keretében ezidáig több mint 30 iskolában szervezett az Alapítvány exkluzív oktatási napokat, amelyeken elismert tudósok, kutatók tartottak érdekes órákat. A félnapos rendezvényeken, amelynek programját maga az iskolavezetés állítja össze, minden alkalommal két-három előadó viszi el a diákok számára a tudományt, a tudományos munkát, a kutatás élményét. A programhoz minden eszközt az OTP Fáy András Alapítvány biztosít.

 

Az OTP Fáy András Alapítvány 2011 szeptemberében írta alá a Mintaiskola projekt megvalósításáról szóló megállapodását a Budai Középiskolával. A program szakmai fókuszában a pénzügyi edukáció, a gazdasági és gazdálkodási alapismeretek és a jövőtudatosság (környezettudatosság, pályaorientáció, karrier, stb.) állnak.

A Mintaiskola célja, hogy a kiválasztott középiskolában a nevelési és modern oktatási módszereket együttesen alkalmazva valósuljon meg a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukáció. Továbbá olyan ismeretanyagokat is át kíván adni a növendékeknek, a fiatalokban olyan szemléletmódot kíván kialakítani, amelyek elősegítik, hogy az itt végzett diákok (jövő- és környezet-) tudatos felnőtté váljanak.

Az Alapítvány számára a Mintaiskola program egy szoros szakmai együttműködést jelent, a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzés mellett az OTP Fáy András Alapítvány minden általa nyújtott szolgáltatást is biztosít a Budai Középiskola számára. Ilyenek például a pályaorientációs és karrier tanácsadások, a különböző adományozási programok, a rendezvényeken, diáktáborokban és egyéb oktatási, illetve szabadidős programokban való részvétel, de a tervek között szerepel a közösségi terek fejlesztése és az iskola felszereltségének javítása is.

A programmal sem az iskola fenntartóját, sem más külső szereplőt erőforrásigényekkel nem terhel az Alapítvány, illetve minden esetben - a Mintaiskola program tervezésénél és annak végrehajtása során - a diákok érdekeit tartja szem előtt, abban kikérik az iskolavezetés és a tanulók, sőt a szülők véleményét is, mivel fontos, hogy minden szereplő és érintett magáénak érezze a programot, éljen a felkínált lehetőségekkel

A Mintaiskola program során a következő programelemek valósulnak meg (melyeket az alapítvány biztosítja):
- Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzés.
- Pályaorientációs és karrier tanácsadás.
- Különböző adományozási programok.
- Iskolai rendezvények, diáktáborokat és egyéb oktatási, illetve szabadidős programok támogatása.
- Közösségi terek fejlesztése.
- Társadalmi érzékenyítő programok beemelése.
A Mintaiskola kevesebb mint egy év alatt az Alapítvány programjainak, fejlesztéseinek „kísérleti terepévé" vált. Így itt valósultak meg a megújult Alapok Program próbatanításai, a Budapesti Corvinus Egyetem attitűdkutatása is.

 

Az OTP Fáy András Alapítvány 2011-re, Fáy András születésének 225. évfordulójára egyedi, ünnepi programsorozatot állított össze, amely a névadó szellemiségéhez, szellemi örökségéhez közel álló programokat tartalmazott - a zeneiskolák részére meghirdetett hangszeradományozási akciót, a művészetek iránt érdeklődő fiatalokat megszólító Alkotói Pályázatot és a Fáy András nevét viselő középiskolák hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulóinak szervezett balatonfüredi nyári tábort.

Továbbá az június 3-án a Magyar Nemzeti Galériában és a Savoyai teraszon rendezte meg Alkotói pályázatának díjátadóját, az alapítványi emlékév legnagyobb rendezvényét, melyre 1600 diák érkezett az ország minden területéről. A résztvevőknek lehetőségük nyílott a Magyar Nemzeti Galéria tárlatának és neves előadók produkciójának ingyenes megtekintésére. Mindehhez az alapítvány biztosította számukra a teljes körű ellátást.

A következő időszakban az OTP Fáy András Alapítvány, ahogy azt elmúlt évek során is tette, lehetőségeihez mérten népszerűsíti Fáy András munkásságát, továbbá a „Fáy szellemiséget" életre hívja a XXI. században is kezdeményezésein keresztül.

 

Az Alapítvány a Budapesti Corvinus Egyetem szakmai együttműködésével 2012 első negyedévében egy olyan kutatási anyagot állított össze („Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási attitűdkutatás a középiskolások körében"), mely a következő célokat szolgálta: két középiskolában - egy alapiskolában és egy kontrolliskolában - mérte/méri a diákok pénzügyi tudatosságát, attitűdjeit, valamint a karrierorientációjukat, aspirációikat és a környezettudatossággal, társadalmi érzékenységgel kapcsolatos véleményüket.

A kutatás több nemzetközi skálát is tartalmazott, több mint 300 változót lett mérve. A kutatás koncepciója egy longitudinális mérési koncepció, tehát ezt az adatfelvételt évente ismételhető, és a diákok kóddal történő azonosítása lehetővé teszi a keresztmetszeti és hosszmetszeti adatok vizsgálatát is. A második adatfelvételnél (2013 első negyedévében) már arra is lehetőség lesz, hogy megállapítsra kerüljön, vajon történt-e változás a pénzügyi edukáció hatására.

A kutatás eredményei a pénzügyi edukáció folyamatos fejlesztése mellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy egyfajta „pilot studyként", azaz feltáró kutatásként inputokkal szolgáljanak egy országos reprezentatív kutatás megalapozásához.

 

Hozzászólások

Még nincsenek hozzászólások ehhez a cikkhez