Diákképzés Trénerképzés
ELTE tanártovábbképzés Távoktatási program
O.K. Tananyag Felnőttképzés

Trénerképzés

Alapok > Alapok Program

Az OTP Fáy András Alapítvány „Alapok II. - Pénzügyi ismeretek" tréningprogramjának fejlesztése szükségessé tette pénzpiaci ismeretekkel rendelkező és a speciális felnőttképzési programok módszertanában jártas szakemberek képzését.

Annak érdekében, hogy a magyar diákok pénzügyi ismeretei jelentős mértékben növekedjenek, és a pénzügyi kultúra színvonalának növekedése ne csak ismeretelméleti gyarapodást, de napi praktikus gyakorlatot is jelentsen, az OTP Fáy András Alapítvány által kidolgoztatott „Alapok II." Pénzügyi ismeretek tréning vezetésére felkészítő trénerképzést hirdetünk.

A trénerképző program célja, a szakmai ismeretközvetítésen túl a résztvevők azon képességeinek, készségeinek fejlesztése, jártasságaiknak kialakítása, amelyek az eredményes felnőttképzési programok sikeres vezetésének alapfeltételei. Ezen túl a képzésen olyan viselkedési mintázatok válnak megfigyelhetővé, amelyek a trénerek magatartását jellemzik különböző felnőttképzési helyzetekben.

Az OTP Fáy András Alapítvány „Alapok II. - Pénzügyi ismeretek" tréning trénerképzője egy 120 órás képzési program, amely lehetőséget biztosít a résztvevők számára a sajátélményű programelem után, a szakirodalom feldolgozását követően az „Alapok II. - Pénzügyi ismeretek" tréningbe való betekintésre. A képzés során segédtréneri feladatokat is ellátnak a hallgatók. A 120 óra 20-20 órás (5 darab két-két napos) modulokból épül fel. A képzés FAT akkreditációja folyamatban van.

Az első húsz órás modul egy olyan két napos „tréning" lesz, amely az Alapok II. - Pénzügyi ismeretek program belső logikáját követve épül fel és tartalmazza azokat a „nagy" gyakorlatokat, melyeket a kiképzést követően a részvevőknek is vezetniük kell. Minden modul során a programvezető szakember prezentációját helyzetgyakorlat és megbeszélés követi. A képzés közben video és hangfelvételek készülnek a helyzetgyakorlatok pontos értelmezésének támogatása céljából. A kép és hangrögzítés a személyiségi jogok figyelembevételével és a szakma szigorú szabályainak szem előtt tartása mellett zajlik.

A második és az ötödik 20 órás modul során a résztvevők pontos időbeosztás mentén betekintenek egy-egy „futó" (16 órás) Alapok II. programban, ahol a tréner munkáját támogatva részévé vállnak a képzés folyamatának, megtapasztalhatják annak dinamikáját. A fiatal felnőttek számára fejlesztett képzési programok módszertani szempontból nem térnek el a felnőttképzés metodikájától, de az életkori sajátosságok miatt azok dinamikája jelentősen különbözhet attól.

A szakirodalom feldolgozása során 3 x 20 órában megismerkednek a résztvevők a felnőttképzés történetével, módszertanának írásos hátterével, tematikákkal és a tréning jellegű foglalkozások fejlesztések szabályaival. Ebben a programelemben az OTP Fáy András Alapítvány által fejlesztetett „Alapok II. - Pénzügyi ismeretek" program kialakításának nyomon követése mellett betekintést kapnak a minőségirányítás, termelés, csapatépítés, vezetőképzés, projektmenedzsment és értékesítési tréningek módszertanába is. Ezekben a modulokban ismerhetik meg a hallgatók a tréningekre jellemző módszertani „közös nevezőt" azt a metodikai alapot, amely megkülönbözteti ezt a képzési formát a tanítástól, oktatástól, vagy a hagyományos értelembe vett szakképzéstől.

A trénerképzés 100. órájára a képzésben résztvevő szakemberek képessé válnak az Alapok II. - Pénzügyi ismeretek program önálló vezetésére és egy minimum 4 órás saját fejlesztésű programelem kialakítására.

A trénerképzés utolsó 20 órájában a részvevők segédtrénerként dolgoznak. Ebben a programelemben „éles helyzetben" vezetnek egy-egy blokkot a tréning során. A képzés vizsgával zárul.

 

FIGYELEM!

Trénerképzésünk meghirdetését és a jelentkezéseket követően 2012 nyarán lezajlott, a résztvevők szeptemberben sikeres vizsgát tettek.

A program jelenleg nem pályázható!

Hozzászólások

gyimesigy
2012-10-29 11:44:00

Szeretnék jelentkezni a trénerképzésre, érdekelne a feltélei. Köszönöm
schador
2012-10-25 11:23:44

Érdekel hogy kik jelentkezhetnek és hogyan erre a képzésre?