What is your career choice? Karrier Program angolul

Hírek > Hírek

Jelenleg is zajlik a karrier tréningmodulok angol nyelvű fordítása és betanulása az OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz való Jog Alapítvány (Fundatia Dreptul la Educatie) stratégiai partnerségével megvalósuló „CareerProgramme - Going beyond borders" című Erasmus+ projekt szakmai feladatainak lezárásaként.

Mint ismeretes, a „Karrier Program - Határokon túl" című Erasmus+ projekt keretében kerültek kifejlesztésre - az EU-s munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeni igényeinek megfelelően - a magyarországi fiatalok pályaorientációját és karriertervezését segítő tréningmodulok, majd ezeknek a romániai fiatalok attitűdjéhez, igényeihez igazodó adaptálása is megtörtént 2016 nyarára. A 2016. és 2017. év számos magyarországi és romániai karrier tréningsorozatának tapasztalatai alapján pedig - egy kis finomhangolást, pontosítást, kiegészítést követően - megszületett a Karrier Program magyar és romániai verziójának végleges változata, amely alapján elkezdődhetett a projekt utolsó szakmai fázisa, a Karrier Program angol nyelvre való átültetése és betanulása.

A több hónapot felölelő - 2017 májusa és augusztusa között zajló - fordítási és felkészülési folyamat a karrier tréningek általános és középiskolai moduljait egyaránt érinti, részét képezi a tréneri kézikönyveken kívül a prezentációk, a tréningeszközök és segédanyagok fordítása is annak érdekében, hogy a jövőben a két alapítvány kijelölt trénerei angol nyelvű csoportoknak is tudjanak biztosítani önismereti és pályaismereti alapokat nyújtó tréningeket.
A fordítás a magyarországi és romániai kollégák között szoros együttműködésben, párhuzamosan zajlik, hiszen annak ellenére, hogy a magyar és romániai tréninganyagok szerkezeti felépítése és időtartama megegyezik, a tartalomban rejlő - a két ország munkaerő-piaci sajátosságaiból és a diákok eltérő igényeiből fakadó - különbségekre külön oda kell figyelni.
A közös munka kiterjed egy több napos, jellemzően Skype-on keresztül folytatott konzultációra és felkészülésre is, mely lehetőséget ad a fordítás során nyert tapasztalatok megosztására, a tréningelemek angol nyelvű átbeszélésére, betanulására annak érdekében, hogy a két alapítvány egy-egy kijelölt trénere teljes mértékben felkészüljön a tréningek angol nyelvű megtartására.


A fenti cikkben foglaltak csak az OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Fundatia Dreptul la Educatie (Oktatáshoz való Jog Alapítvány) véleményét tükrözi, és sem a Nemzeti Iroda, sem az Európai Bizottság nem felelős a cikkben szereplő információk semminemű felhasználásáért.

Hozzászólások

Még nincsenek hozzászólások ehhez a cikkhez